Granulát

17. júna 2016

Od roku 2010 prinášame na trh predaj primárneho materiálu pre výrobu fólií a ponúkame široký sortiment granulátu nielen pre extrudácie fólií, ale aj  koextrudácie, vstrekovanie, lisovanie plastových materiálov. K dodávanému granulátu pripájame zodpovedajúce atestačné listy.